BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG NHẬP KHẨU
Quốc gia/Lãnh thổ Cảng xếp hàng Giá cước/m3 Thời gian chuyển tải
CHINA HONGKONG $2 2 ngày
SINGAPORE SINGAPORE $2 6 ngày
EUROPE HAMBURG/ROTTERDAM $10 35 ngày
USA LOS-ANGELES $5 21 ngày
USA NEW YORK $10 25 ngày
THAILAND BANGKOK $2 8 ngày
KOREA INCHEON/BUSAN $1 6 ngày
TAIWAN KEELUNG $2 4 ngày
CHINA SHANGHAI/ SHENZHEN $1 5 ngày
MALAYSIA PORT K’LANG $1 7 ngày

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG NHẬP KHẨU THÁNG 10 NĂM 2019

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Top