dich-vu-hai-quan-1536641781

BÁO GIÁ THỦ TỤC HẢI QUAN THÁNG 10 NĂM 2019

  •  Thủ thục thông quan hàng lẻ: 600,000 vnd
  •  Thủ thục thông quan hàng container: 1,000,000 vnd

Quy trình thực hiện thủ tục của Hàng Nhập Khẩu

Đơn hàng nhập khẩu
Hồ sơ lô hàng
Khai báo hải quan
Làm thủ tục tại chi cục hai quan
Thông quan hàng
Giao về kho khách hàng

Quy trình thực hiện thủ tục của Hàng Xuất Khẩu

Đơn hàng xuất khẩu
Hồ sơ lô hàng
Khai báo hải quan
Làm thủ tục tại chi cục hai quan
Thông quan hàng
xuất hàng rời Việt Nam
Top